Skip to content

DLF -HİLLESHÖGMARİBO ile üretim ve ticaret anlaşması imzaladı.

Alfagro dünyanın en önemli tarım firmalarından biri olan DLF -HİLLESHÖGMARİBO ile” şeker pancarı tohumları üretim ithalat ve ihracatı konusunda ulusal ve uluslararası üretim ve ticaret anlaşması imzaladı.Konuyla ilgili açıklama yapan gurup şirketler Genel Müdürü  Şinasi Coşkun DLF-Hilleshögh Maribo firması dünyada 90 ülkede faaliyet göstermekte olup yüzlerce çalışana sahiptir.Hibrit genetik monogerm şekerpancarı tohum teknolojisinde dünyanın 3 önemli firmasından biridir.Dünyanın ilk tohum firmalarından birisi olan DLF Şekerpancarı tohumculuğunun yanısıra Yem bitkileri ve yeşil alan bitkileri konusunda dünyanın en büyük firmasıdır kendi alanında yer alan türler için uluslararası tohum ticaretinin % 25 i ni gerçekleştirmektedir. Gurup şirketlerimizden Alfagro Tohum bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde gerekli imzaları atarak Ülkemiz için stratejik öneme sahip Hibrit Genetik Monogerm şekerpancarı tohumlarının üretimi ithalat ve ihracat konularında ulusal bir görev üstlenmiştir.

Günümüzde mısır şurubundan şeker üretiminin sakıncaları ortaya kanur iken yaklaşık 2 milyon kişiye; aileeri ile birlikte 10 milyon insanımıza gelir sağlayan ve ulusal olarak stratejik tarım ürünlerinin başında yer alan şeker üretiminin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için kaliteli tohumlara duyduğumuz ihtiyacın giderilmesi için ulusal bir çalışma içerisindeyiz ve sorumluluklarımızın farkındayız.Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır anlayışı ile hareket ediyoruz. 3 yıldır hibrit genetik monogerm şekerpancarı tohumu üretiyoruz Üretilen tohumlar Danimarkaya ihraç edilmekte ve işlenmekte idi 2018 yılından itibaren hibrit tohumların üretilmesi, işlenmesi ve kaplanması gibi teknolojik işlemler ise yine Alfagro tarafından ülkemizde yapılacaktır.Oldukça maliyetli ve yönetimi çok dikkat isteyen Hibrit Şeker Pancarı tohum üretimi için gerekli altyapıya sahibiz işletmelerimizdeki teknolojik altyapının eksiklerinin giderilmesi için yatırım çalışmalarımız devam etmektedir.Çalışmalar neticesinde yarı kaplı ve tam kaplı Türk pellet tipi tohumlarımız Ülkemizde üretilerek iç ve dış piyasalara arzedilecektir.

Tarım Kredi Koopertaifleri Pancar Kooperatifleri,Kamu ve Özel sektör Şeker Fabrikaları tarafından tohum çeşitlerimize ilgi oldukça yüksektir.Tarım Bakanlığımıza bağlı , Şeker Enstitüsü tarafından üstün özellikleri ve verim performansı tescil edilen çeşitlerimiz ;dekara 10-12 ton verim %18-19 Polar oranı ve hastalıklara dayanıklılık açısından üstün özellikleri ile yurtiçi taleplerinin yanısıra Ortadoğu ve Türki cumhuriyetleri tarafındanda önemli talepler almaktadır. Yapılan Anlaşmanın Lansmanı için Alfa Gurup tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Merit Otel de bir dizi etkinlik düzenlenmiş olup ilgili toplantıda Şeker pancarı tohum bayilerimiz misafir edilerek bilgilendirilmiştir.